Pilbågar – olika sorter

De vanligaste typerna av pilbågar är långbågen, flatbågen och den sammansatta bågen.

Långbågen heter så för att den är lång, närmare två meter, och gjord i ett enda stycke. Det kallas också för att det är en selfbow när den är gjort av ett träd. Ofta har man använt idegran, men på senare tid har den också gjorts av olika träslag som laminerats ihop. I modern tid har den till och med byggts i glasfiber.

Flatbågen är platt, och ser rektangulär ut i genomskärning. Den ser helt enkelt ut som att den är gjord av en tunn panka. Formen gör att den kan tillverkas av många olika träslag, och så har det också varit under årens lopp.

Den sammansatta bågen är speciell på så sätt att den är byggd i minst tre olika material. Kärnan är i trä, och därefter har man lagt ett lager djursenor på ryggsidan för seghet och i buksidan finns ett lager horn för att bågen ska återta sin form. Pilbågen blir inte lika lång, och därför var den vanlig att använda från hästryggen. Bågen kan sägas ha en dubbel s-form, vilket gör att den kan utveckla mycket kraft utan att vara så lång.

Det finns också mer ovanliga typer av bågar som fortfarande är mycket funktionella. Vissa bågar är asymmetriska, som den samiska bågen och den japanska bågen. Handtaget sitter längre ner på bågen, så den övre delen är längre. Det gör att bågen kan vara längre utan att ta i marken. Kraften i bågen påverkas av materialet och bågens längd.

Moderna bågar är mer komplicerade än de ursprungliga. De har system med sikten och hjälp för att styra pilen. En modern båge utvecklar mycket kraft och används bara vid tävling. I Sverige är det förbjudet att jaga med pil och båge, men i vissa andra länder är det tillåtet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *