Bågskyttar i filmens värld

Bågskytte gör sig uppenbart bra på film, för filmens värld vimlar av kända bågskyttar. Bågen ser snygg ut på den som bär den, rörelsen att spänna bågen gör sig bra i äventyrliga sammanhang, och när en pil slår in i ett träd precis bredvid skurken eller hjälten, drar hela publiken efter andan. I filmer vars handling utspelar sig före skjutvapnens inträde utgör pilbågen ett naturligt element. I verkligheten försvann pilbågens verkliga användning efter skjutvapnens inträde, med undantag för de tillfällen där skottet behöver vara ljudlöst.

I filmens värld finns bågskyttar dels i filmer som utspelar sig i en medeltida sagovärld, som Robin Hood, Game of Thrones och Kung Arthur, men också i framtidsvärldar som Hunger Games, Avatar och Walking Dead. Även de filmer som innehåller gamla gudavärldar som Thor och Percy Jackson har av naturliga skäl bågskyttar med. Det mytiska skimret över bågskytten märks i att alven Legolas var bågskytt i Tolkiens värld. Bågskytte står ofta för det jordiska och naturliga, i kontrast till det moderna samhället. Men vissa hjältar, som Lara Croft Tombraider, använder pilbåge och pistoler omväxlande och utan diskriminering, beroende på vad som finns närmast till hands och vad som passar bäst för stunden.

En del hjältar har pilbågen som sitt huvudsakliga verktyg. En sådan är Katniss Everdeen i Hunger Games. Pilbågen blir hennes varumärke, och utan den är hon lite granna handikappad. Pilarna är hennes främsta tillgång i de spel som kallas för hungerspelen.

I Sverige använde Astrid Lindgren mycket pilskytte i sin sagoberättelse om Mio min Mio, särskilt bilden av den vita brevduvan som skjuts ned över bergen. Men den allra mest berömda pilskytten är ändå den antika keruben Cupid, som skjuter en pil i hjärtat på en person som sedan hastigt blir djupt förälskad. Han förekommer i många filmer, förmodligen för att bilden av att bli plötsligt förälskad är så träffande.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *