Den samiska pilbågen

Den samiska pilbågen är speciell. En pilbåge behöver byggas av ett träslag som både är böjligt och snabbt återtar formen. Några sådana träslag finns inte i fjällvärlden, utan de växer i varmare trakter. Pilbågen är ett bra och effektivt jaktvapen, och därför uppfann samerna en pilbåge som kunde byggas av material som fanns lokalt i fjällvärlden. Bågar består nästan alltid av ett enda träslag, skuret i ett stycke för att den ska vara böjlig och hållbar, men den samiska bågen är av två material, hoplimmade av klister från aborrskinn. För den böjliga formen användes fjällbjörk, och för att bågen skulle återta formen användes tjurtall. Tjurtallen är en tall som växt parallellt med marken. För att trädet ska kunna hålla sig uppe blir veden extremt stark, och det var det virket som samerna utnyttjade för att konstruera sina pilbågar.

Samerna var kända för att vara duktiga bågskyttar och att de hade kraftfulla och effektiva bågar. Barnen lärde sig tidigt att skjuta med pilbåge, eftersom jakten var så viktig för överlevnaden. Det fanns också något som kallades bågskatt, som skulle erläggas när en ung person blivit tillräckligt gamal och stark för att spänna en båge.

Det finns idag bara en känd samisk båge, den så kallade Örbyhusbågen. Den är sammanfogad som beskrivs ovan, och lindad med näver för att skydda aborrlimmet mot väta, som skulle lösa upp sammanfogningen. Bågen har också ett fäste i järn nedtill, för att man ska kunna fästa en kringla i botten och därmed använda den som skidstav. Ett praktiskt sätt att alltid ha med sig sitt jaktvapen. Viltet passerar ju inte på beställning. Dessutom kunde samerna råka ut för plötsliga hot, som varg eller björn, och då är det förstås bra att ha med sin båge. Örbyhusbågen finns noggrant beskriven av Ragnar Insulander, och det har även gjorts försök att replikera den.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *